Zápis z valné hromady 2016

Občanské sdružení KOSTEL SÝČINA

Zápis z jednání  Valné hromady, ze dne 20.3. 2016.

Přítomno 22 členů.

Bylo projednáno následující:

1. Program jednání
  • schválení výroční zprávy
  • volba nové rady OS Kostel Sýčina   
  • volná diskuze

 Schváleno jednomyslně

2. Výroční zpráva za r. 2015

schváleno jednomyslně

3. Volba nové rady OS Kostel Sýčina

     Blanka Formáčková – správce

           RČ  795517/0850

           Sýčina 30, 294 41 Dobrovice                         

    Ing. Jiří Kolín – člen rady

         RČ 560120/2013

         Nepřevázka 41, 293 01                                       

     Ing. Jaroslav Šoltýs – člen rady

          RČ 650203/1778

          Řepov 99, 293 01 Mladá Boleslav                  

schváleno jednomyslně

4. Diskuze:

  -   předpokládané aktivity v oblasti oprav kostela                            (p. Kopřiva)

  -  iInformace o výsledcích jednání s biskupstvím Litoměřice          (p. Hájek, p. Kolín)

 

                                                                                                                     V Sýčině dne 20.3.2016

       Zapsal:  Ing. Jaroslav Šoltýs

      Přílohy:  Výroční zpráva za rok 2015

                     Prezenční  listina z valné hromady 20.3. 2016