Výroční zpráva za rok 2016

Výroční   zpráva  spolku   Kostel   Sýčina, z.s. – rok 2016

Dne  22.12.2016 se občanské sdružení Kostel Sýčina stalo spolkem Kostel Sýčina,z.s., změna zapsána ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze. Dále je změněno sídlo spolku – Sýčina 30, 294 41 Dobrovice. Účel založení zůstává stejný – zachránit ohroženou nemovitou kulturní památku.

Statutárním orgánem je rada spolku:

             člen rady – Ing. Jiří Kolín

             člen rady – Ing. Jaroslav Šoltýs

             správce – Blanka Formáčková

Spolek má nyní 50 členů, kteří se rozhodli přispívat malým finančním obnosem na spolkovou činnost - pořádání kulturních akcí – koncertů duchovní hudby.

V roce 2016 jsme uspořádali 6 koncertů za finanční podpory těchto sponzorů:

MÚ Dobrovice, TEREOS a.s. TTD Cukrovary a lihovary Dobrovice, obec Nepřevázka,

obec Vinařice, V.Pavlíček, Mudr.Alena Štolcová, M.Tomášová a H.Svárovská.

Celková výše finančních darů je 59  000,- Kč.

 

Přehled  koncertů v roce 2016:

23.4.2016 – Klasické dechové trio  (klarinety – Jiří a Bohumír Šlégl, fagot – David Urban)

21.5.2016 – Hudba starých mistrů  (flétna – M.Mikhailova, hoboj – Y.Sukhyna, kytara - L. Janeček)

25.6.2016 – Koncert slavných árií  (soprán – Tereza Mátlová, baryton – N.Někrasov, varhany – I.Lorenc, M.Formáček)

24.9.2016 – Svatováclavský koncert  (hoboj – M.Halamová, smyčcové kvarteto Antic, umělecký přednes – Valerie Zavadská)

15.10.2016 – Duchovní písně   (soprán – B.Slezáková, baryton- M.Mačuha, klavír – V.Jelínek)

18.12.2016 – J.J.Ryba – Česká mše vánoční „Hej, mistře“  (smíš. pěv. sbory Dobrovan a Hlahol Nymburk a jeho 4  sólisté, sbormistr- Blanka Formáčková, varhany – Miloš Formáček, příč.flétna – Monika Protivová)

Na honorářích bylo vyplaceno 36 000,- Kč.

Květiny pro umělce – 3335,- Kč.

Výtěžek z koncertů  (dobrovolné vstupné) je 24 315,- Kč.

Tyto peníze jsou určeny na běžnou údržbu kostela a provoz bohoslužeb. Jsou pravidelně předávány farnosti Dobrovice, která každoročně vystavuje vyúčtování příjmů a vydání.

 

Zpráva o hospodaření za rok 2016 

Příjmy:

 

  -  členské příspěvky                                                                            14. 914,- Kč

  -  sponzorské dary                                                                               59. 500,- Kč

 

                                                          Celkem                                         74. 414,- Kč

 

 

Výdaje:

  • honoráře koncerty                                                                      36. 000,- Kč
  • režie  /plakáty, květiny/                                                               5. 379,- Kč
  • bankovní poplatky                                                                        3. 414,- Kč
  • nátěrové práce                                                                              1. 800,- Kč

 

                                                Celkem46. 593,- Kč

 

 

Rozdíl příjmů a výdajů                                                                          27. 821,- Kč

 

 

 

Počáteční zůstatek na účtu k 1.1.2016  ……………………………………………… 108. 048,- Kč

Konečný zůstatek na účtu k 31.12.2016 …………………………………………….. 145. 924,- Kč  

 

Pokladna  hotovost – zůstatek z r. 2015 ……………………………………………..  14. 007,- Kč

Pokladna hotovost  k 31.12.2016 ………………………………………………………………… 28,- Kč

 

 

 

Rozpočet a plánování na rok 2017

 

  • Předpokládaný rozpočet je 65 000,- Kč. Jsou v něm zahrnuty honoráře umělců, plakáty, květiny.
  • Valná hromada je stanovena na čtvrtek 23.3.2016 v pohostinství v Sýčině od 18.00 hod.
  • K tomuto datu budou v provozu nové webové stránky Kostel Sýčina.
  • První koncert této sezóny se uskuteční v sobotu 22.4.2017 v kostele sv. Václava.