Současnost kostela

Rekonstrukce

(dle dochovaných dokumentů – výtah provedených prací)

2015nový nátěr střechy kostela
2013provedena rozsáhlá zajištění statiky západní věže kostela
2012oprava římsy západní věže
2011statické zajištění západní věže kostela – osazení ocelových táhel, injektáž prasklin
2010obnova elektrického zabezpečovacího zařízení na kostele
2009rekonstrukce krovů nad lodí kostela
oprava střechy kostela po vichřici
2008nové nasvícení kostela
2007rekonstrukce krovu jižní a západní věže
2006rekonstrukce krovu severní věže
2004obnova severní fasády kostela
vnější nasvícení kostela
2003zprovoznění elektrického pohonu varhan
obnova fasády severní věže
restaurování kamenných prvků a omítek
instalace elektrického zabezpečovacího zařízení
odkanalizování hřbitova – nutné pro vysoušení kostela
2002přípojka elektrického proudu do kostela
oprava vitráží v oknech