O nás

Občanské sdružení Kostel Sýčina, které je od 11.6.2002 registrováno u Ministerstva vnitra České republiky, založili manželé Václava a Vlastislav Kopřivovi ze Sýčiny a Milan Matoušek z Mladé Boleslavi s cílem pomoci zachránit ohroženou kulturní památku kostel sv.Václava v Sýčině. Tento goticko-renesanční kostel z druhé poloviny 16.století patří pod správu římskokatolické farnosti v Dobrovici. Zakladatelé sdružení získali pro svou snahu podporu jak děkana římskokatolické farnosti v Dobrovici P.Štefana Bednára, tak vedení Městského úřadu v Dobrovici v čele se starostou Mgr.Josefem Hrobníkem i Ing.arch.Evy Vyletové ze Státního památkového ústavu středních Čech v Praze.

Svou činností chce sdružení nacházet možnosti kulturního využití kostela sv.Václava (pořádáním kocertů, besed atd.), dále podávat žádosti a návrhy na příspěvky pro obnovu této kulturní památky u státních i nestátních organizací a také spolupracovat se všemi, kterým není lhostejný osud kulturních památek.

Slavnostní zahájení činnosti sdružení se konalo v sobotu 29.června 2002 v kostele sv.Václava v Sýčině za účasti asi osmdesáti převážně místních občanů. Součástí bylo malé „Hudební překvapení“ (zpěv Hana Kerdová, varhany Ing. Jana Mlčochová).

První akcí, kterou sdružení uspořádalo, byla přednáška ing. Arch. Evy Vyletové ze Státního památkového ústavu středních Čech v Praze „O stavebně-historickém vývoji kostela sv. Václava v Sýčině. Program zpestřila hudba K. Stamice v podání kvarteta členů Mladoboleslavského komorního orchestru.

Zakladatelé občanského sdružení se o kostel a kulturu v něm starali dlouhých 13 let. Během těchto let proběhla řada rekonstrukcí (viz. Rekonstrukce 2002-2015) a kostel navštívilo mnoho slavných osobností klasické hudby (viz. Galerie – foto z koncertů).

Od 20.3.2016 se vedení ujala učitelka Blanka Formáčková ze Sýčiny jako správce, Ing. Jiří Kolín, starosta z Nepřevázky a Ing. Jaroslav Šoltýs z Řepova, jako členové rady.

Dne 22.12.2016 vydal Městský soud v Praze usnesení, kde se dle zákona mění občanské sdružení Kostel Sýčina na „Kostel Sýčina, z.s.“ (zapsaná společnost), se sídlem Sýčina 30, 294 41 Dobrovice, IČO – 265 94 331.